098 472 6993

Máy gấp phở định lớp

Máy cài đặt các thông số phù hợp với các loại máy tráng
Dễ dàng cài đặt khổ bánh, khoảng cách các chồng bánh bằng màn hình LCD
Có khả năng kết nối các môdun cắt khúc hoặc cắt dao lăn liên hoàn phía sau:
Liên hệ đặt hàng: 093 895 7986
Thiết bị thực phẩm Thế Chiều

Xem tất cả 1 kết quả